1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Forord

Den nordiske velfærdsmodel er relativt velbeskrevet og anerkendt i international sammenhæng, men når det kommer til arbejdsmiljøet i virksomhederne forholder det sig mindre klart. De fleste – både praktikere og forskere i Norden er enige om at der findes særlige fælles træk for hvordan virksomheder i de nordiske lande fungerer og for konsekvenserne for arbejdsmiljøet, men dette særlige fremstår langt mindre klart. Temaet har været behandlet i tidligere projekter støttet af Nordisk Ministerråd som også inddrages i denne rapport, men disse projekter har i højere grad fokuseret på arbejdsmarkedets funktion end på arbejdsmiljøet og dets sammenhæng med organisation og ledelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error