1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Diskussion af det nordiske perspektiv

Da vi studerer et bestemt udviklingsforløb i et historisk perspektiv, må vi tage forbehold over for historieskrivningens tendens til at forstærke sammenhænge som i bakspejlet forekommer kausale og meningsfulde. Det gør man selvom en udvikling altid vil indeholde mange tilfældigheder og sidespor. Vi kan derfor nu have en tilbøjelighed til at læse indre logikker ind i den nordiske forskning og den nordiske samfundsudvikling som aktørerne ikke selv havde taget stilling til på det pågældende tidspunkt i historien. Enkeltpersoners valg og udefrakommende begivenheder vil derfor ofte spille en vigtig rolle. Det er dog også sådan at vi kan iagttage en udvikling af de tre nordiske samfund som – forskelle til trods – på mange måder forløber parallelt, og det er en udvikling som betyder at nogle forskningsresultater lettere vinder gehør i samfundet og i virksomhederne end andre resultater, ligesom nogle forskningsresultater bygger på særlige træk ved de nordiske virksomheder som ikke findes andre steder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error