1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Den sociotekniske skole

Næsten parallelt – men dog tidsmæssigt lidt senere end Lysgaard – udvikler den sociotekniske skole sig i Norge. Baggrunden for denne skole er at der i løbet af 1950’erne udvikler sig et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om udvikling af virksomhederne (Finsrud 2009). Samarbejdet udsprang af genopbygningen efter krigen og en produktivitetsaftale i 1945 som blandt andet anbefaler nedsættelse af fælles produktivitetsudvalg. Denne aftale følges op af en udvidelse af samarbejdsaftalen i 1957 og nedsættelse af et fælles arbejdsgiverfagbevægelsesudvalg i 1961 som iværksætter en række samarbejdsforsøg under ledelse af Einer Thorsrud og Fred Emery. Disse forsøg fører frem til det der kan betegnes den sociotekniske skole (Falkum, Hagen, & Trygstad 2009a). Den sociotekniske skole har et kritisk sociologisk perspektiv på arbejdets karakter og udformning, men indeholder ikke i så høj grad som hos Lysgaard et magtperspektiv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error