1887

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

image of Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Danish

.

Arbejderkollektivet

Det første og ældste værk vi undersøger nærmere er Sverre Lysgaards Arbeiderkollektivet (1961; 1967) som vi anser for en klassiker inden for den nordiske sociologi. Den tilhører hvad man i Norge refererer til som „Gullaldersosiologien“ (Hernes, Colbjørnsen, & Knudsen 1982). Der er tale om en definerende periode i norsk sociologisk feltforskning fra midten af 50’erne og cirka ti år frem hvor studier af fængsler (Galtung 1959; Mathiesen 1965), forvaltning (Jacobsen 1964) og sygehuse (Løchen 1965) viste vejen for en empirisk funderet sociologisk metode. Lysgaard stillede i sine undersøgelser krav om virkelighedsnærhed, erfaringsbaseret teori, klare modeller og samfundsrelevans, og han anså empiriske undersøgelser baseret på personlig dialog og samarbejde mellem kollegaer som at foretrække frem for en tekstbaseret teoretisk behandling af sociologiske problemstillinger. Selv om Trist og Bamford udgav deres sociotekniske observationer i 1951 – ti år før Lysgaards værk i 1961 – ligger Lysgaards sociologiske arbejde tidsmæssigt før socioteknikken fik sit egentlige gennembrud i Norden med Thorsruds og Emmerys arbejde i løbet af 60’erne. Der er da heller ikke nogen referencer til socioteknisk tankegods i Lysgaards bog.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error