1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Sverige

Arbetslösheten bland såväl ungdomar som bland befolkningen i stort har ökat till följd av den ekonomiska krisen under de två senaste åren. Samtidigt bör det uppmärksammas att framförallt ungdomsarbetslösheten har legat på en hög nivå under ett flertal år. Utvecklingen i arbetslöshetstalen för unga I arbetskraften (15–24 år) och för arbetskraften i stort (15–74 år) framgår nedan. Figur 2 redovisar statistik från och med det första kvartalet 2001 till och med det första kvartalet 2010.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error