1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Norge

Sammenlignet med andre vestlige land har Norge vært lite berørt av finanskrise og nedgangskonjunkturer. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten i Norge økte med 4 000 personer/0,1 prosentpoeng i perioden desember 2009 – mars 2010. De siste arbeidsledighetstall fra NAV ved utgangen av mai viser imidlertid at arbeidsledigheten gikk noe ned og at 2,7 % av arbeidsstyrken er helt uten arbeid. I følge denne statistikken er prosentvis andel arbeidsledighet høyest i aldersgruppen 20–24 år og nest høyest i aldersgruppen 25–29 år. Arbeidsledigheten har vært og er lav i Norge sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne med. Ungdomsarbeidsledigheten har tradisjonelt også vært relativt lav, selv om den er betydelig høyere sammenlignet med andel arbeidsledige i befolkningen for øvrig. Figur 7 viser utvikling i arbeidsledighet for de to gruppene.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error