1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Forord

Den høje ungdomsledighed, som har fulgt i kølvandet på den økonomiske krise, er en af de mest bekymrende udfordringer i mange europæiske lande. Unge ledige er en udsat gruppe, hvor risikoen for marginalisering på længere sigt er større end blandt mange andre ledige. Selvom ungdomsledigheden varierer betydeligt blandt de nordiske lande, har alle landene derfor sat stor fokus på, hvordan ungdomsledigheden kan bekæmpes. Samtidig står alle landene over for en betydelig demografisk udfordring, som i løbet af nogle år vil medføre mangel på arbejdskraft. I alle lande overvejer man derfor samtidig, hvordan man kan udvide arbejdsstyrken på lidt længere sigt og herunder få flere unge ind på arbejdsmarkedet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error