1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Danmark

Det danske samfund står overfor de samme demografiske udfordringer som mange andre vestlige lande i de kommende år: de store årgange født I 1940’erne er på vej på pension, mens langt mindre årgange træder ind på arbejdsmarkedet. Der forventes således et fald i den samlede arbejdsstyrke på ca. 40.000 personer frem mod 2020. Dette fald skyldes primært de store årgange, der går på pension. Personer under 30 år kommer dog samtidig til at udgøre en lidt større andel af arbejdsstyrken frem mod 2020, hvilket dels skyldes de mange ældre der går på pension, og dels skyldes, at de årgange der træder ind på arbejdsmarkedet bliver en smule større i de kommende år.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error