1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 2 - Sverige och Danmark

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistiska redovisningar över den nordiska arbetsmarknaden har i huvudsak byggt på sammanställningar av nationella data. Med projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna fått möjlighet att gå vidare och även sambearbeta data. Projektets syfte har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Denna delrapport beskriver utbytet mellan Sverige och Danmark och redovisar antalet löneinkomsttagare samt hur många av dem som haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet och därför klassificeras som arbetspendlare över riksgräns. De summerade löneinkomsterna ger också en bild av gränspendlingens betydelse. Projektet ”Nordisk pendlingskarta 2001”, genomförs i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet omfattar fyra avsnitt avseende pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland. Resultaten kommer att sammanfattas i en slutrapport.

Swedish

.

Att studera ytterligare

Den redovisning som ingår i projektet Nordisk pendlingskarta avser förhållanden under år 2001. Därför ger resultaten endast en uppfattning av nivåerna på de företeelser som redovisas. Med uppgifter från flera år är det möjligt att följa vad arbetsmarknadskonjunkturer betyder, gränshinders betydelse o.s.v.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error