1887

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

image of Nordisk Pendlingskarta 2009

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Swedish

.

Pendlingen i ett regionalt perspektiv

De största strömmarna av arbetspendling i Norden går från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. I 2006 års pendlingskarta var antalet utpendlare från Sverige till Norge nästan 16 000 och från Sverige till Danmark 14 200. Totalt arbetspendlade nästan 33 000 personer från Sverige till ett grannland. Antalet arbetspendlare från Danmark var 4 500 samt från Finland 4 250. Den minsta uppmätta utpendlingströmmen var den från Norge med 2 700 personer. I Nordisk pendlingskarta kan vi av juridiska skäl inte mäta arbetspendlingen mellan Danmark och Finland. Länderna ligger långt ifrån varandra och vår bedömning är att arbetspendlingen mellan de båda länderna är försumbar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error