1887

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

image of Nordisk Pendlingskarta 2009

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Swedish

.

Pendlarnas egenskaper

Antalet arbetspendlare över riksgräns var drygt 44 000 i de nordiska länderna år 2006. Nästan två tredjedelar av dessa var män, 29 000 män och 15 000 kvinnor. Den jämnaste könsfördelning fanns bland de norska pendlarna, där var andelen kvinnliga pendlare 44 procent och andelen manliga 56 procent. Lägst andel kvinnor återfanns hos pendlarna från Sverige, 33 procent. Från Danmark var andelen kvinnor 38 procent och från Finland var den 40 procent.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error