1887

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

image of Nordisk Pendlingskarta 2009

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Swedish

.

Lönesummor intjänade i annat Nordiskt land

Lönesumman räknas fram genom summeringar av bruttolöneuppgifter från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna rapporterar till respektive skattemyndighet. Lönesummeberäkningarna omfattar inte bara dem som klassificerats som arbetspendlare över riksgräns utan samtliga personer som har haft en löneinkomst och kommer från ett grannland.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error