Nordisk Innovationskraft – Studie 1

Strategier og virkemidler til øget samspil mellem forskning og erhvervsliv i de nordiske lande

Nordisk Ministerråds Studieserie: Norden som global vinderegion Studie 1 af 4: Nordisk Innovationskraft - Strategier og virkemidler til øget samspil mellem forskning og erhvervsliv i de nordiske lande Strategier for at øge samspillet mellem forskning og erhvervsliv optager i stigende grad de nordiske landes regeringer. Denne komparative analyse af situationen i de nordiske lande sigter på at kortlægge de aktuelle tendenser, hvad som forsøges og hvad som syntes at virke. Det konkluderes blandt andet, at de nordiske landes innovationspolitik tenderer at ligne hinanden med en stigende fokusering på langsigtet planlægning og relativt ensartet organisering og instrumenttyper. Rapporten indeholder 12 eksempler til inspiration. Studien er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Oxford Research, som har fået faglig støtte fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra NordForsk, Nordisk InnovationsCenter, Nordisk Energiforskning og Nordisk Ministerråd. Nærværende studie indgår i en serie af fire studie med fælleoverskrift ”Norden som global vinderegion”, der udpeger politikområder, som har en særlig relevans for de nordiske lande, i lyset af den stigende globalisering og det øget pres på de nordiske landes økonomiske konkurrenceevne.

Danish