1887

Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007

29.–31. maj, Tórshavn, Færøerne

image of Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007

Denne rapport indeholder dokumentation fra det Nordiske Arbejdsløshedsforsikringsmøde 2007, som blev afholdt på Færøerne. Møderne afholdes hvert andet år. Mødestederne går på skift mellem de nordiske lande hvor sekretariatsfunktionen bliver ivaretaget af det land hvor mødet finder sted. Møderne er planlagt i fællesskab af den Permanente Kommitte for Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde. Emnerne for de to forelæsninger var: De nordiske lande, en beskrivelse af de nordiske landes forskelle, demografi m.m., og EU - den justerede forordning 1408. Der blev afholdt fem workshops med følgende temaer: Udveksling av oplysninger mellem myndigheder med IT i sagsbehandlingen Ledige og sygdom Mere flexible arbejdsformer - krav til forsikring Polens erfaringer med EU's medlemskab med henblik på arbejdsmarkedsområder Hvorfor forskellige regler for at komme ind i et andet nordisk lands forsikringssystem?

Danish

.

De Nordiske lande, en beskrivelse af nordiske landes forskelle, demografi m.m.

Ja, tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Jag ska börja med at säga att jag har fått lite ångest när jag hörde först Ernst Jacobsen og sedan Dagmar Joensen tala den bästa skandinaviska jag har hört på mycket länge.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error