1887

Nordic Labour Markets and the Sharing Economy

Report from a Pilot Project

image of Nordic Labour Markets and the Sharing Economy

This report presents a preliminary knowledge status about implications of the sharing economy for labour markets and employment relations in the Nordic countries. It also reviews how the Nordic countries and their social partners approach the sharing economy and issues relating, amongst other, to its legality, regulation, taxation, and terms of competition. There is so far scant supply of statistics, data and research in this field. The employment potentials and consequences of the sharing economy will, amongst other, depend on the governments’ and the organized actors’ responses to these challenges. Currently, all the actors seem to be in a phase of knowledge gathering and deliberation of possible policy options, cautiously avoiding taking steps that might obstruct the development of the sharing economy.

English

.

Norsk Resumé

I denne rapporten presenterer vi en foreløpig kunnskapsstatus om konsekvensene av delingsøkonomien for arbeidsmarkedet og arbeidslivsrelasjoner i de nordiske landene. Vi ser også nærmere på hvordan partene i arbeidslivet og myndighetene tilnærmer seg delingsøkonomien og spørsmål knyttet til regulering, beskatning og konkurransevilkår. Så langt er det lite tilgjengelig statistikk og forskning på dette feltet. Arbeid via digitale plattformer er fortsatt marginalt i det nordiske arbeidsmarkedet, men hvis det ”tar av” kan det utfordre den nordiske arbeidslivs- og velferdsmodellen som er organisert rundt arbeidstakerforholdet. Sysselsettingspotensialet og konsekvensene av delingsøkonomien vil blant annet avhenge av hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet svarer på de ulike utfordringene. Så langt har de sentrale aktørene vært i en sonderingsfase preget av kunnskapsinnsamling, diskusjon og refleksjon om mulige politikkalternativer, hvor de har trådd forsiktig for ikke å hindre utviklingen av delingsøkonomien. Framveksten av delingsøkonomien og dens arbeidsmarkedskonsekvenser gir en unik mulighet til komparative studier av hvordan endringer i teknologi og markeder påvirker politikkutviklingen innenfor et kjerneområde i den nordiske modellen. Rapporten konkluderer med å peke på kunnskapshull og temaer for oppfølging i videre studier.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error