1887

Europa og den nordiske aftalemodel

Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

image of Europa og den nordiske aftalemodel

Et af de særlige træk ved de nordiske lande er, at fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkår i vidt omfang er overladt til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Formålet med denne rapport er at belyse en række af de udfordringer, som de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande står over for i mødet med et stadig mere veludviklet europæisk retssystem. Den første del af rapporten er udarbejdet af rapportens redaktør professor, dr. jur. Jens Kristiansen fra Københavns Universitet og fokuserer på en række af de generelle udfordringer, som de europæiske regler og retsafgørelser stiller de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande over for. Rapportens anden del er udarbejdet af forskellige repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger i de nordiske lande og belyser nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedets parter oplever i mødet med det europæiske retssystem.

Danish

.

Kollektivavtal, föreningsfrihet och EES-avtalets inflytande på isländsk arbetsrätt (in Swedish)

Kollektivavtal mellan fackföreningarna samt deras förbund och arbetsgivarna, dvs. arbetsmarknadens parter, har haft avgörande inflytande på den isländska arbetsmarknadens utveckling alltsedan 1938 när lagen om fackföreningar och arbetskonflikter trädde i kraft. Lagen som fortfarande gäller handlar om fackföreningar, deras befogenheter, kollektivavtal och arbetskonflikter samt Arbetsdomstolen och bygger huvudsakligen på den nordiska modellen. Något huvudavtal har dock aldrig ingåtts. Fackföreningen är lagstadgad avtalspart i kollektivavtal när det gäller att fastställa medlemmarnas minimilöner och arbetsvillkor. Enskilda fackföreningsmedlemmar är samtidigt bundna av föreningens stadgar och avtal. Fackföreningen förfogar dessutom över strejkrätten enligt lagen. För de offentliganställdas kollektivavtal gäller särskild lagstiftning som i många avseenden överensstämmer med 1938 års lag.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error