1887

Europa og den nordiske aftalemodel

Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

image of Europa og den nordiske aftalemodel

Et af de særlige træk ved de nordiske lande er, at fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkår i vidt omfang er overladt til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Formålet med denne rapport er at belyse en række af de udfordringer, som de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande står over for i mødet med et stadig mere veludviklet europæisk retssystem. Den første del af rapporten er udarbejdet af rapportens redaktør professor, dr. jur. Jens Kristiansen fra Københavns Universitet og fokuserer på en række af de generelle udfordringer, som de europæiske regler og retsafgørelser stiller de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande over for. Rapportens anden del er udarbejdet af forskellige repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger i de nordiske lande og belyser nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedets parter oplever i mødet med det europæiske retssystem.

Danish English

.

Implementeringsudvalgets rolle i forbindelse med implementering af EU-direktiver i Danmark samt implementering af vicardirektivet som konkret eksempel

Ved traktatændringen i Maastricht, der trådte i kraft den 1. november 1993, blev der via den særlige social- og arbejdsmarkedsprotokol åbnet adgang til, at EU-landene, herunder Danmark, kunne vedtage arbejdsretlige direktiver med kvalificeret flertal. Social- og arbejdsmarkedsprotokollen blev sidenhen indarbejdet i EF-traktaten. EU-Domstolen accepterede tidligt overenskomster som implementeringsinstrument, dog således at staten til enhver tid skal være i stand til at sikre direktivets resultater.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error