1887

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

image of Det dreier seg om helse og arbeidsglede

I alle de nordiske landene er det en erklært politikk å øke deltakelsen i arbeidslivet blant seniorer. Den viktigste bakgrunnen følger av et mer langsiktig befolknings-, generasjons- og velferdsperspektiv: Etter hvert som det blir stadig flere eldre som lever lengre, blir det mer kostbart for de yngre aldersgruppene å finansiere og opprettholde forholdsvis sjenerøse velferdsordninger. Seniorene og de eldre blir dessuten stadig friskere og lever lengre. I de nordiske landene er om lag syv av ti seniorer i alderen 50–64 år i arbeid og i alt tre av ti er førtidspensjonerte eller på vei ut av arbeidslivet. Svekket helse og arbeidsevne er den viktigste ”utfartsveien”, etterfulgt av valgfri, fleksibel pensjonering, arbeidsløshet og arbeidsmiljø. Formelle og uformelle stengsler og aldersdiskriminering er også årsaker. Folk er forskjellige, ikke minst som seniorer. Det avgjørende for at flere seniorer kan og vil fortsette flere år i arbeid er helsa, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet, og at de blir sett, brukt og verdsatt!

Norwegian English

.

Forord

Samtliga nordiska länder genomgår stora demografiska förändringar. Det innebär en ökad påfrestning på våra välfärdssystem och offentliga finanser. Men det finns lösningar och bland annat handlar det om att få upp ögonen för de äldre som en resurs. Idag har pensionärer en bättre hälsa än någonsin och vi räknar i snitt med många år med god hälsa efter pensionen.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error