1887

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

image of De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Danish

.

Mobication i praksis – to eksempler på betydningen af samspillet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

I nordisk regi er problemstillingen den samme, som er gældende for den generelle europæiske debat. Globaliseringen understreger betydningen af en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke, der kan bidrage til de nordiske arbejdsmarkeders fortsatte konkurrencedygtighed. I den forbindelse er det et paradoks, at fremtidens arbejdsmarkeder vil opleve mangel på kvalificeret arbejdskraft samtidig med, at en stor del af arbejdsstyrken ikke er kvalificerede nok til at tage de jobs, der faktisk er.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error