1887

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

image of De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Danish

.

Manglende viden om „gode” sammenhænge (institutionel komplementaritet)

Hvordan de nordiske lande fortsat skal udvikle konkurrenceevnen gennem et fleksibelt uddannelsessystem og et mobilt arbejdsmarked er naturligvis en problemstilling, der optager de nordiske politikere. Fra efteråret 2009 til vinteren 2010 var de første tanker om mobication genstand for drøftelser blandt de nordiske politikere. Konkret præsenterede vi notatet De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication på en række møder for Nordisk Ministerråd, og notatet var endvidere til høring i de respektive lande.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error