1887

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

image of De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Danish

.

Indledning

Vilkår for produktion, serviceydelser og beskæftigelse er under forandring. Vi er aktuelt i høj grad optaget af den konjunkturelle krise finanskrisen har udløst. Der er naturligvis god grund til at søge at løse de økonomiske og beskæftigelsesmæssige problemer krisen har skabt. Dette ændrer dog ikke ved, at den største udfordring på sigt ikke er konjunkturel, men derimod strukturel. De vigtigste strukturelle forandringer, som pågår i disse år, er den markante økonomiske vækst uden for USA og Europa, og delvist betinget heraf, forandringer i den internationale arbejdsdeling, en løbende introduktion af ny teknologi og ny organisering af arbejdet, demografiske ændringer samt en klimadagsorden, som skaber nye og anderledes perspektiver for vækst og beskæftigelse. Det er alle forhold, som forandrer jobmulighederne i Norden. Den aktuelle konjunkturelle og beskæftigelsesmæssige krise har skabt nye udfordringer på kort sigt, men det er de langsigtede konsekvenser af de strukturelle forandringer, som bør have stor opmærksomhed.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error