1887

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

image of De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Danish

.

Forord fra Nordisk Ministerråds generalsekretær

Nordisk Ministerråd har siden 2007 sat fokus på globaliseringens udfordringer og hvordan de nordiske lande bedst muligt kan imødegå dem. I de fleste tilfælde er der brug for tværsektorielle indsatser, som kan sættes ind over en bred front. Dette gælder også i forhold til den nordiske arbejdskrafts konkurrenceevne, som spiller en afgørende rolle for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed for styrken i de nordiske velfærdssamfund.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error