1887

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

image of De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Danish

.

Forord fra forfatterne

Arbejdet med denne rapport tog sin begyndelse i efteråret 2009, hvor vi på baggrund af en henvendelse fra Nordisk Ministerråd udarbejde et kort notat med samme titel som denne rapport: „De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication“. Dette notat blev præsenteret ved to møder i oktober og november 2009 for henholdsvis de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre og de nordiske undervisningsministre.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error