1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Vad har gjorts tidigare?

Det är viktigt att sätta in den här rapporten i det nordiska samarbetets sammanhang. Ekonomisk integration och integration på arbetsmarknaden har stått och står fortsatt högt på den gemensamma politiska dagordningen för de nordiska regeringarna. Under de senaste åren har flera projekt bedrivits inom det nordiska samarbetet som på olika sätt har kopplingar till migration och pendling över nationsgränserna inom Norden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error