1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Trender i arbetspendlingen

Förändrade förutsättningar för produktion och handel ökar kraven på arbetsmarknadens geografiska rörlighet. Rörligheten på arbetsmarknaden är som den svenska Långtidsutredningen skriver i sin sammanfattning "tillsammans med yrkesmässig och branschmässig rörlighet centrala mekanismer för en effektiv matchning mellan lediga jobb och arbetssökande, vilket i sin tur är en förutsättning för låg arbetslöshet och en god reallöneutveckling". Insikten gör att intresset för kunskap om arbetspendlingens omfattning och effekter växer såväl på andra platser som i Norden. En kort översikt av pågående arbeten och tidigare slutsatser om arbetspendling nationellt och i andra gränsregioner kan bidra till att bättre förstå den nordiska arbetspendlingens drivkrafter och dess effekter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error