1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Pendlarnas löneinkomster

Lönesumman, det vill säga. summan av alla löneinkomster från där löneinkomsttagaren arbetade i annat nordiskt land närmade sig 12 miljarder SEK år 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. Detta motsvarar en ökning av arbetspendlarnas inkomster över riksgräns med 31 procent sedan 2001.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error