1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Nordiskt projekt om arbetskraftens rörlighet inom Norden

De nordiska länderna har haft en gemensam arbetsmarknad sedan 1950- talet och frågan om underlättande av arbetskraftens rörlighet har stått högt på dagordningen för flera ordförandeskap i det nordiska samarbetet (t.ex. Schlyterrapporten om gränshinder mm). Det har också nyligen presenterats en forskarrapport om den om den nordiska arbetsmarknaden som delvis finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error