1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Migrationen på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden

Under efterkrigstiden har den nordiska arbetsmarknaden varit unik i åtminstone två hänseenden. Det gäller för det första längden på den tidsperiod det nu varit möjligt för nordiska medborgare att fritt arbeta och leva i Norden. För det andra gäller det tillgången till statistik över migration.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error