1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Ekonomiska aspekter av migration och arbetspendling

Om man ser till de nordiska ländernas arbetsmarknad i sin helhet är antalet inkomsttagare med inkomst från ett annat nordiskt land beskedligt. Det genomsnittliga antalet sysselsatta i Norden var år 2004 11 594 300. Antalet nordiska pendlare motsvarade drygt 0,3 procent av det totala antalet sysselsatta. Drygt en halv procentenhet hade inkomster från ett annat nordiskt land. Pendlingen inom respektive land är betydligt mer omfattande än pendlingen över riksgränser.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error