1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Delar av Nordisk pendlingskarta (2007)

Den Nordiska pendlingskartan redovisar pendlingsströmmar mellan kommuner i Norden. Syftet med redovisningen är att öka förståelsen för hur den Nordiska arbetsmarknaden fungerar och hur den utvecklas. Den Nordiska pendlingskartan bidrar även till att förbättra den nationella sysselsättningsstatistiken särskilt för gränsregioner med stort arbetsutbyte mellan länderna. Personer som arbetar i annat land än där de bor redovisas inte i nationell statistik.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error