1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Beskattning av tjänsteinkomster inom Norden

Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige har den 23 september 1996 undertecknat ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (fortsättningsvis benämnt skatteavtalet). Skatteavtalet har sedan införlivats i den interna rätten i de avtalsslutande staterna. I Sverige har detta skett genom lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error