1887

Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi

Resultater og anbefalinger

image of Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi

Arbejdsmiljøcertificering vinder frem i de nordiske lande og specielt i Danmark, hvor de certificerede virksomheder som udgangspunkt har været fritaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg siden 2001, og certificeringsorganerne dermed delvist har overtaget tilsynsforpligtelsen for de certificerede virksomheder. Det er intentionen at indføre et tilsvarende system i Sverige. Gennem litteraturstudier og samtaler med interessenter belyser projektet arbejdsmiljøeffekten af arbejdsmiljøcertificering, der ind til nu er meget dårligt belyst, og validiteten af et arbejdsmiljøcertifikat og samspillet mellem arbejdsmiljøcertificering og myndighedstilsyn problematiseres. Med udgangspunkt i bl.a. en interessentworkshop har projektet udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kvaliteten i certificeringsorganernes auditering kan optimeres til glæde for virksomhedernes fremadrettede arbejdsmiljøarbejde, samt hvordan der kan etableres et konstruktivt samspil mellem arbejdsmiljøcertificering, regelfastsættelse og myndighedstilsyn.

Danish

.

Projekt „Arbejdsmiljøcertifi-cering som tilsynsredskab og -strategi“

For at belyse problemkomplekset og udvikle anbefalinger, der i særdeleshed kan optimere samspillet mellem arbejdsmiljøcertificering og arbejdsmiljølovgivningen i de nordiske lande, tog en gruppe forskere og rådgivere med stor erfaring om miljø- og arbejdsmiljøcertificering initiativ til det fællesnordiske projekt „Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi“.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error