1887

Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi

Resultater og anbefalinger

image of Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi

Arbejdsmiljøcertificering vinder frem i de nordiske lande og specielt i Danmark, hvor de certificerede virksomheder som udgangspunkt har været fritaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg siden 2001, og certificeringsorganerne dermed delvist har overtaget tilsynsforpligtelsen for de certificerede virksomheder. Det er intentionen at indføre et tilsvarende system i Sverige. Gennem litteraturstudier og samtaler med interessenter belyser projektet arbejdsmiljøeffekten af arbejdsmiljøcertificering, der ind til nu er meget dårligt belyst, og validiteten af et arbejdsmiljøcertifikat og samspillet mellem arbejdsmiljøcertificering og myndighedstilsyn problematiseres. Med udgangspunkt i bl.a. en interessentworkshop har projektet udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kvaliteten i certificeringsorganernes auditering kan optimeres til glæde for virksomhedernes fremadrettede arbejdsmiljøarbejde, samt hvordan der kan etableres et konstruktivt samspil mellem arbejdsmiljøcertificering, regelfastsættelse og myndighedstilsyn.

Danish

.

Problematisering udarbejdet som oplæg til den fællesnordiske workshop

Tredjepartscertificeringer vinder stadig større international udbredelse samtidig med, at der udvikles standarder på flere områder. Fælles for en række standarder, herunder ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) er, at de er udviklet af frivillige og uafhængige organer, at det er frivilligt for den enkelte virksomhed eller organisation at anvende og lade sig certificere efter dem, og at virksomheden/organisationen i et vist omfang selv fastsætter niveauet for sin egen præstation. I de nordiske lande er OHSAS 18001 den mest udbredte certificerbare arbejdsmiljøstandard.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error