1887

Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Utmaningar i gränsöverskridande situationer

image of Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Sikring af menneskers økonomiske muligheder i de ældre år og ved sygdom gennem pensioner har været en grundsten i de nordiske velfærdsstater. Udviklingen har i alle lande gået i retning af, at en stadig større del af denne sikring foregår gennem tilknytningen til arbejdsmarkedet. Disse pensioner er i mindre omfang end de offentlige pensioner reguleret gennem detaljerede aftaler. Der eksisterer således en risiko for at nordboer, der bevæger sig over grænser ved eksempelvis at flytte eller pendle mellem landene mister rettigheder eller ikke er opmærksomme på, at de kan have rettigheder i de øvrige nordiske lande. Nordisk Grænsehindringsforum har bestilt denne rapport, der indeholder en gennemgang af de nordiske landes arbejdsmarkedstilknyttede pensioner, samt konkrete eksempler på de vanskeligheder der kan opstå ved mobilitet over grænserne. Rapporten indeholder også anvisninger på hvordan problemerne kan løses – hvis der er politisk mod og vilje til det.

Swedish

.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension kan formellt definieras olika i de fem nordiska ländernas regelsystem. Med tjänstepension enligt denna utredning menas pension som anställd person tjänar in på grund av tjänst, och som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som inte kan hänföras till obligatorisk, lagstadgad socialförsäkring, det vill säga ”den andra pelaren” enligt EUkommissionens kategorisering. Till tjänstepension (den andra pelarens pension) räknas i denna utredning norska OTP-pensioner och isländska pensionsfonder enligt lag 129/1997, trots att båda dessa pensionsordningar bygger på lagstiftning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error