1887

Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Utmaningar i gränsöverskridande situationer

image of Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Sikring af menneskers økonomiske muligheder i de ældre år og ved sygdom gennem pensioner har været en grundsten i de nordiske velfærdsstater. Udviklingen har i alle lande gået i retning af, at en stadig større del af denne sikring foregår gennem tilknytningen til arbejdsmarkedet. Disse pensioner er i mindre omfang end de offentlige pensioner reguleret gennem detaljerede aftaler. Der eksisterer således en risiko for at nordboer, der bevæger sig over grænser ved eksempelvis at flytte eller pendle mellem landene mister rettigheder eller ikke er opmærksomme på, at de kan have rettigheder i de øvrige nordiske lande. Nordisk Grænsehindringsforum har bestilt denne rapport, der indeholder en gennemgang af de nordiske landes arbejdsmarkedstilknyttede pensioner, samt konkrete eksempler på de vanskeligheder der kan opstå ved mobilitet over grænserne. Rapporten indeholder også anvisninger på hvordan problemerne kan løses – hvis der er politisk mod og vilje til det.

Swedish

.

Sammanfattning

Det skall gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man skall behöva hindras av oklara lagar och regler. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden är ett av de projekt som bedrivs inom ramen för de nordiska regeringarnas globaliseringsarbete. Målsättningen är att både undanröja befintliga hinder och att förhindra att nya hinder uppstår som en konsekvens av nationell lagstiftning i de olika länderna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error