1887

Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Utmaningar i gränsöverskridande situationer

image of Arbejdsmarkedspensioner / Tjänstepensioner i Norden

Sikring af menneskers økonomiske muligheder i de ældre år og ved sygdom gennem pensioner har været en grundsten i de nordiske velfærdsstater. Udviklingen har i alle lande gået i retning af, at en stadig større del af denne sikring foregår gennem tilknytningen til arbejdsmarkedet. Disse pensioner er i mindre omfang end de offentlige pensioner reguleret gennem detaljerede aftaler. Der eksisterer således en risiko for at nordboer, der bevæger sig over grænser ved eksempelvis at flytte eller pendle mellem landene mister rettigheder eller ikke er opmærksomme på, at de kan have rettigheder i de øvrige nordiske lande. Nordisk Grænsehindringsforum har bestilt denne rapport, der indeholder en gennemgang af de nordiske landes arbejdsmarkedstilknyttede pensioner, samt konkrete eksempler på de vanskeligheder der kan opstå ved mobilitet over grænserne. Rapporten indeholder også anvisninger på hvordan problemerne kan løses – hvis der er politisk mod og vilje til det.

Swedish

.

Forord

I en verden hvor stadig flere mennesker bevæger sig over grænser, er det vigtigt at de ydelser der skal erstatte bortfald af indkomst ved alderdom og invaliditet, ikke er begrænsede til personer, der har fast bopæl i de enkelte lande. Ydelserne skal også kunne dække behov hos personer, der enten flytter mellem lande, arbejder i flere lande samtidig, eller pendler mellem to lande, samt disses familiemedlemmer. Dette gælder både for offentlige – sociale – pensioner, og for pensioner der udbetales enten af private virksomheder eller af fonde eller lignende relateret til arbejdsmarkedet. Denne rapport stiller skarpt på nogle af de vanskeligheder, der desværre stadig eksisterer for personer der bevæger sig over grænser. Rapporten indeholder et overblik over den enkelte nordiske landes pensionssystemer, med fokus på de såkaldte søjle to pensioner, dvs. pensioner relaterede til arbejdsmarkedet, på svensk tjänstepension. Ud fra en gennemgang af de enkelte landes pensionssystemer, og sammenligning mellem grupper af lande, konkluderer rapporten, at der stadig eksisterer en række problemer for den vandrende arbejdstager eller selvstændige, der indbetaler til pension i flere lande. Rapporten indeholder, udover beskrivelser af de enkelte landes systemer, ligeledes en række eksempler på konkrete vanskeligheder som personer oplever, samt indeholder bud på hvordan vanskelighederne kan løses, hvis der er vilje til det. Rapporten er udarbejdet af konsulent Kurt Keiler for Nordisk Ministerråd.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error