1887

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

image of Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Danish

.

Velfærdsuddannelsernes attraktivitet

På kort sigt kan mismatches mellem udbud af og efterspørgsel efter velfærdsprofessionelle udjævnes ved at adoptere arbejdskraft fra de andre nordiske lande, men fremskrivninger i de enkelte lande viser dog, at man på lang sigt forventer mangel på velfærdsprofessionelle inden for en række professioner i alle de nordiske lande. Man er ud fra den betragtning nødt til sikre, at man uddanner de velfærdsprofessionelle man har behov for.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error