1887

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

image of Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Danish

.

Sammenfatning

På regelniveau er der umiddelbart ikke nogen vanskeligheder forbundet ved lovregulering af erhverv for mobiliteten af arbejdskraft i de nordiske lande. Udgangspunktet er, at borgerne har vide rettigheder i forhold til at praktisere deres erhverv i andre lande, også selvom de er lovregulerede. Dette følger af EU-lovgivningen – og er inden for Norden udvidet gennem nordiske overenskomster. EU’s anerkendelsesdirektiv fastslår grundlæggende, at arbejdskraftens fri bevægelighed også gælder for lovregulerede erhverv.2 Udgangspunktet er derfor, at man som borger i et EU-land har ret til at praktisere sit erhverv i et andet medlemsland, på baggrund af sine erhvervsmæssige kvalifikationer, også selvom det er lovreguleret.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error