1887

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

image of Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Danish

.

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger

I forlængelse af de væsentligste indsigter fra de tre delstudier kan der identificeres en række fremdrage en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der fokuserer på de policy potentialer, som studierne rummer, og som hovedsageligt anskues i et mobilitetsperspektiv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error