1887

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

image of Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Danish

.

Forord

Der opleves i disse år en stigende efterspørgsel efter kvalificeret velfærdspersonale i Norden. Med udsigt til flere ældre og pasningskrævende borgere bliver et vigtigt indsatsområde nu og i fremtiden, hvordan vi i Norden sikrer adgang til højtkvalificeret arbejdskraft og sikrer et højt kompetenceniveau blandt de ansatte i fremtidens velfærdsprofessioner.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error