1887

Arbeidsmiljø og Helse Blant Innvandrerpopulasjoner

En Systematisk Gjennomgang av Forskningslitteraturen I Europa og Canada

image of Arbeidsmiljø og Helse Blant Innvandrerpopulasjoner

Et arbeidsliv som prioriterer forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er viktig for å sikre helse, sikkerhet og høy arbeidsdeltakelse. Denne rapporten oppsummerer forskningslitteraturen som omhandler arbeidsmiljø, arbeidsforhold og arbeidshelse blant sysselsatte innvandrere i Europa og Canada, og gir en nærmere omtale av ulike datakilder og kunnskapsstatus på dette temaområdet i de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten viser at arbeidsskader og opplevd mobbing og diskriminering er mer utbredt blant sysselsatte innvandrere enn blant øvrige sysselsatte. En annen hovedkonklusjon er fraværet av store undersøkelser som følger innvandrergrupper over tid. Slike undersøkelser er nødvendig for å studere hvordan ulike aspekter som innvandreres sosioøkonomiske bakgrunn, språkferdigheter og tid i landet har betydning for yrkesdeltakelse, arbeidsmiljøeksponering og helse.

Norwegian

.

Arbeidsmiljö och hälsa bland sysselsatta invandrare i Sverige

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error