Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

Indhold:

* Om prosjektet

* Om undersøkelsen

* Kommentarer til metode og rapport

* Hovedfunn

* Akseptable årsaker for å sykemelde seg

* Akseptabel lengde på sykemelding

* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

* Påstander om langtids sykefravær

Norwegian