1887

Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

image of Aksepterte årsaker til sykefravær

Indhold:

* Om prosjektet

* Om undersøkelsen

* Kommentarer til metode og rapport

* Hovedfunn

* Akseptable årsaker for å sykemelde seg

* Akseptabel lengde på sykemelding

* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

* Påstander om langtids sykefravær

Norwegian

.

Om prosjektet

Kontaktgruppe for sykefravær i Norden ønsket å få gjennomført en kartlegging av holdninger til sykefravær i alle de nordiske land. Målet med undersøkelsen var å avdekke holdninger i befolkningen i de nordiske landene når det gjelder hva de vurderer er godtatte årsaker til sykefravær.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error