1887

Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

image of Aksepterte årsaker til sykefravær

Indhold:

* Om prosjektet

* Om undersøkelsen

* Kommentarer til metode og rapport

* Hovedfunn

* Akseptable årsaker for å sykemelde seg

* Akseptabel lengde på sykemelding

* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

* Påstander om langtids sykefravær

Norwegian

.

Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

Ser vi på i hvilken grad arbeidstagerne i de ulike landene aksepterer ulike årsaker for å sykemelde seg opp mot hvor mange dager de i gjennomsnitt godtar en sykemelding får vi et bilde av de totale holdninger til sykefravær i de ulike landene. Resultatene for de ulike årsakene for sykemelding presenteres nedenfor. Spredningen mellom landene er svært forskjellig fra årsak til årsak.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error