1887

Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

image of Aksepterte årsaker til sykefravær

Indhold:

* Om prosjektet

* Om undersøkelsen

* Kommentarer til metode og rapport

* Hovedfunn

* Akseptable årsaker for å sykemelde seg

* Akseptabel lengde på sykemelding

* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

* Påstander om langtids sykefravær

Norwegian

.

Akseptabel lengde på sykemelding

De arbeidstagerne som aksepterte de ulike årsakene for å sykemelde seg fikk et oppfølgingsspørsmål om hvor lenge en sykemelding etter deres mening kunne godtas. Oppfølgingsspørsmålet ble knyttet til seks av årsakene. Resultatene fra disse spørsmålene presenteres nedenfor for Norden samlet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error