1887

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

image of Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Talentudvikling og kreativitet indenfor naturfag i Island (in Danish)

I dette kapitel gøres der rede for et kvantitativt studie af omfanget af naturfag i det islandske skolesystem, og hvordan naturfagene bliver beskrevet i forskellige styringsdokumenter på de forskellige skoleniveauer i Island. Endvidere henvises der til og beskrives forskningsresultater vedrørende emnet. I begyndelsen af kapitlet gøres der rede for forholdet mellem naturfag og begreberne didaktik, kreativitet og talentudvikling. I den forbindelse gøres der bl.a. kort rede for den didaktiske udvikling på området i retning af et (social)konstruktivistisk idegrundlag, hvordan kreativitet og naturfag hænger sammen, og ikke mindst hvordan begrebet talentudvikling hænger sammen med naturfag. I den forbindelse gøres der en særlig pointe ud af nødvendigheden af at formulere formålet med talentudvikling, og at talentudvikling kræver, at man går fra at fokusere på fagets indhold til i højere grad at fokusere på indholdet i eleverne.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error