1887

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Utfordringer, innsatser og anbefalinger

image of Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfor mange utfordringer på sin vei fra ung til voksen. En hovedutfordring er overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet. Her ser vi også på hvorvidt de eksisterende innsatsene og tiltakene kan sies å virke – og litt på hva som eventuelt virker og ikke virker. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Norwegian

.

Utfordringen

Gjennom den pågående finanskrisen har arbeidsledighet blant unge de siste årene fått fornyet oppmerksomhet. En metafor fra mellomkrigsårene i Europa har fått nytt liv: man er bekymret for ”en tapt generasjon”. Første verdenskrig er erstattet med bankkrise og sviktende arbeidsmarkeder, og skyttergravene og granatsjokk er erstattet med arbeidsledighet og utenforskap, stigmatisering eller brennemerking. Parallellen er klar: på samme måte som skyttergravserfaringen gjorde en generasjon av unge uegnet eller uønsket i arbeidsmarkedet i fredstid, forestiller man seg at dagens unge europeere vil være så merket av erfaringene med ledighet og utenforskap at mange aldri vil finne fotfeste som voksne, heller ikke når arbeidsmarkedene igjen tar seg opp.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error