1887

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Utfordringer, innsatser og anbefalinger

image of Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfor mange utfordringer på sin vei fra ung til voksen. En hovedutfordring er overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet. Her ser vi også på hvorvidt de eksisterende innsatsene og tiltakene kan sies å virke – og litt på hva som eventuelt virker og ikke virker. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Norwegian

.

Anbefalinger

På bakgrunn av gjennomgangen i denne rapporten er det utarbeidet et sett med anbefalinger knyttet til arbeidet rettet mot unge som faller utenfor arbeid og utdanning. Disse anbefalingene bygger på observasjoner av forskning og evalueringer av tiltak og innsatser rettet mot unge som er marginalisert eller står i fare for marginalisering i forhold til utdanning og arbeidsmarked.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error