1887

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

image of Ungdomars väg från skola till arbetsliv

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Swedish

.

Övergång från skola till arbetsliv i Finland – utveckling ochtrender

I Finland och i de övriga nordiska länderna började man fästa ny uppmärksamhet vid övergången till vuxenlivet under 1990-talet då massarbetslösheten förändrade levnadssituationen och utbildningens betydelse för att säkra övergången till arbetslivet försvagades. Övergången från skola till arbetsliv har blivit alltmer osäker och inrymmer ofta fler avbrott. Även uppväxtfamiljens roll har förändrats då både familjen och den offentliga sektorn har fått ta ett allt större ansvar för att överbygga ungdomars etableringsproblem.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error