1887

Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

image of Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

De nordiske forbrukerorganisasjonene - statlige organer og myndigheter - har samarbeidet om utdanningsspørsmål siden 1960-tallet. I de siste ti årene er samarbeidet om forbrukerundervisning utvidet til de baltiske statene. For alle disse landene har TemaNord-målene for forbrukerundervisning, som foreslått av Nordisk Ministerråd, vist seg å være et nyttig instrument for utvikling av læreplaner og til å forklare og organisere forbrukerrelaterte utdanningsemner i lærerutdanning, i kommuner og i skoler. Denne rapporten om forbrukerundervisning er den tredje reviderte utgaven og er basert på utgavene publisert i 1995 og 2000. Målet for og innholdet i forbrukerutdanningsprogrammene trenger å bli revidert og utvidet i takt med endringer i samfunnet. Både den utvidede bruken av digitale media i samfunnet og utfordringer knyttet til klimakrisen forsterker behovet for å oppdatere innholdet i denne utdanningen med nye tema og felter. Denne strategien er laget for å sette undervisning i forbrukerkompetanse ut i livet, og den er retningsgivende for planleggere av læreplaner, for lærere og undervisere, samtidig som den fremmer utviklingen av kompetanse og læringsmiljøer.

Norwegian Swedish, Finnish

.

Introduksjon

I de fleste land finnes det ingen veldefinerte generelle strategier for forbrukerundervisning. Mange land utvikler særskilte ad hoc-tiltak for å løse spesifikke problemer. Mangelen på overordnede strategier og mål kan bety at muligheter for å kople politiske tiltak på måter som forbedrer effektivitet og virkning, ikke utnyttes. Utviklingen av politiske rammeverk med veldefinerte mål kunne være til hjelp ved avdekking av feil. Det trengs mer forskning for å avgjøre hvordan slike rammeverk bør utformes.

Norwegian Finnish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error